Ondertekening intentieverklaring behoud o.b.s. De Wierde

Adorp - Obs de Wierde in Adorp zet woensdag een belangrijke stap naar behoud van de school. Dan wordt er een  intentieverklaring getekend waarin het schoolbestuur, de schoolleiding, de ouders en dorpsbewoners verklaren zich maximaal in te zetten voor het behoud van de school.

In verband met de bevolkingskrimp is er in het voorjaar van 2015 door de schoolbesturen VCPO en Lauwers en Eems besloten dat de scholen in Sauwerd en Adorp zouden fuseren en dat de fusieschool Sauwerd als standplaats zou hebben. Dit leidde tot een handtekeningenactie waarbij 400 dorpsbewoners uit Adorp een pleidooi hielden voor het voortbestaan van de school in Adorp als zelfstandige school. Lauwers en Eems bood voor de zomer de kans aan ouders en dorpsbewoners om samen met de leerkrachten en de schoolleiding een plan mochten maken waarin zij zouden aantonen dat de school als zelfstandige school zou kunnen voortbestaan. Dit plan is op 8 december 2015 aan het schoolbestuur gepresenteerd. Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft daarop besloten dat de school het plan mag gaan uitvoeren.