Week van gebed in Winsum

WINSUM - In de Week van Gebed (van 17 tot en met 24 januari) staat dit jaar  met name de tekst uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal. In Winsum is die week op woensdag 20 januari om 19.30 uur een Vesper met ontmoeting.

Die heeft plaats in De Poort, de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk aan de Borgweg 36. Ds. Harmen Jansen, ds. Jan Willem Roosenbrand en pastor Nellie Hamersma-Sluis gaan voor. Zij zullen bezoekers voorzien van ‘zout’ en ‘brood’.