School Adorp wordt integraal Kindcentrum

Adorp -  Op ceremoniële en ludieke wijze is woensdag op obs de Wierde intentieverklaring getekend om van de school een integraal kindcentrum te maken.

Met de ondertekening verklaren het schoolbestuur, de leerkrachten, de schoolleiding, ouders en dorpsbewoners dat zij zich maximaal zullen inzetten voor het voortbestaan van de school. Dat gebeurde na het aanbieden van een plan, waarin de school onderdeel wordt van een Integraal Kindcentrum (IKC) in het gebouw van de school. Ouders kunnen hun kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar naar IKC de Wierde brengen en het kindcentrum zal dagelijks van 7 tot 7 open zijn. Naast voorschoolse opvang en naschoolse opvang zal IKC een kinderopvang voor kinderen van nul tot vier jaar hebben. Ook zal het een peuter-kleutergroep voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar onderdeel zijn van het kindcentrum. De school heeft het ambitieuze plan om per augustus 2016 op te gaan in IKC De Wierde. Door de gunstige ligging van Adorp, aan de N361 van Lauwersoog naar Groningen, rekent o.b.s De Wierde erop dat deze laatste dorpsschool voor de stad, aantrekkelijk is voor jonge ouders die dagelijks voor hun werk naar de stad Groningen rijden. Ouders kunnen hun kinderen dan vanaf ’s morgens 7 uur naar het Integraal Kindcentrum De Wierde brengen en ze ’s avonds weer ophalen. De school, de buitenschoolse opvang, de kinderopvang en de peuter/kleutergroep willen vanuit één pedagogische visie gaan samenwerken, waardoor kinderen duidelijkheid en vertrouwen zullen ervaren.   Op dit moment zijn leerkrachten en schoolleiding druk bezig met zich te oriënteren op onderwijsconcepten, methodieken en programma’s om dit op korte termijn te realiseren. De mooie grote buitenruimte rond de school biedt kinderen niet alleen de ruimte voor sport, spel en bewegen, maar ook voor het beleven en ontdekken van de natuur. Daarnaast willen de school en het IKC kinderen ook veel in aanraking brengen met kunst en cultuur. De komende schooljaren zal ‘drama en theater’ op de voorgrond staan. Binnenkort renoveren ouders het podium van het openluchttheater op het schoolplein.