VVD Bedum: G7 onzalig plan, fusie met Groningen beter

Bedum - De afgelopen week gebruikte burgemeester Bakker van Bedum zijn nieuwjaarstoespraak om een pleidooi te houden voor een grote G7 gemeente in Noord-Oost Groningen. De VVD in Bedum moet daar niet aan denken.

Een gemeente van Termunten tot Lauwersoog met 100.000 inwoners. Volgens Bakker is Bedum voorstander van zo’n grote gemeente. “Op die stelling is nog wel wat af te dingen,’meent de VVD in een reactie. ‘Ruim een jaar geleden kozen de kiezers in Bedum 15 nieuwe raadsleden. Van die 15 hebben slechts 6 voor een G7 gemeente gestemd, 5 waren tegen en de overige 4 (van Gemeentebelangen) hebben zichzelf buitenspel gezet en doen dus niet meer mee. Een krappe meerderheid van de actieve raadsleden en een grote minderheid van de gekozen raadsleden heeft dus voor een G7 gemeente gestemd. En de inwoners zijn niet of nauwelijks gehoord over een herindeling. Het is het laatste burgemeestersjaar van Henk Bakker en enige terughoudendheid en respect voor tegenstanders van dit plan zouden hem meer sieren dan deze poging om over zijn burgemeestersgraf te willen regeren.’ Voor de VVD in Bedum is het streven naar een grote G7 gemeente altijd een onzalig plan geweest. ‘Zelfstandig blijven is een gepasseerd station en opschaling is noodzakelijk om de toegenomen taken van de gemeente te kunnen blijven uitvoeren. Maar dan wel een opschaling waar de inwoners uiteindelijk ook bij zijn gebaat. Burgemeester Bakker heeft bij diverse gelegenheden betoogd dat groter, niet beter is. De VVD in Bedum was het daarmee eens. Nu is Bakker kennelijk van mening dat “veel groter” wel beter is. Voor de VVD in Bedum is “veel groter” kostenverslindend, onbestuurbaar, bureaucratisch en dus “veel slechter”.’ De VVD wijst op de band met Groningen. ‘Bedum is een forenzengemeente. Een grote meerderheid van onze inwoners is gericht op de stad Groningen voor onderwijs, voor het werk, voor de boodschappen, voor het uitgaan. Belangrijker is echter dat Bedum in een volstrekt andere situatie verkeert dan de andere G7 gemeenten. Vrijwel alle gemeenten ten Noordoosten van Bedum zijn krimpgemeenten. Het aantal inwoners daalt, de economische ontwikkeling stagneert (met uitzondering van de Eemshaven), de werkloosheid stijgt en de vergrijzing neemt toe. Dat vraagt van een gemeente aandacht voor behoud van voorzieningen zoals scholen, behoud van werkgelegenheid, speciale aandacht voor vergrijzing en het voorkomen vaqn leegstand en verpaupering.Dat zijn belangrijke opgaven waar een gezamenlijke en eenduidige aanpak binnen een gemeente belangrijk is. Voor Bedum is dat echter in veel mindere mate aan de orde. In Bedum is het inwonertal vrij stabiel, de voorzieningen zijn op orde, het bedrijfsleven en de lokale middenstand floreert. Dat vraagt een op groei en ontwikkeling gerichte aanpak. En dat is een aanpak die niet centraal zal staan in een G7 gemeente, maar wel centraal staat bij de gemeente Groningen. De gemeente Groningen is de enige groeikern van importantie in de 3 noordelijke provincies. De aanpak in een groeigemeente is ontwikkelingsgericht en gericht op het scheppen van voorwaarden voor groei en in goede banen leiden van nieuwe initiatieven. Dat is een aanpak die ook in Bedum voor verdere groei en bloei kan zorgen op zowel economisch als sociaal gebied. Ook onze huizen en andere gebouwen zullen waarschijnlijk onder de vlag van de gemeente Groningen waardevaster zijn dan bij het randgebied van een krimpgemeente. De gemeente Groningen is voor Bedum dus verreweg de beste fusiegemeente. Onze burgemeester heeft al het goede voorbeeld gegeven door naar Groningen te verhuizen. Als het aan de VVD in Bedum ligt wonen straks alle inwoners van de huidige gemeente Bedum in de gemeente Groningen.’