Plan voor wereldschool in De Grote Haver in Onderdendam

Onderdendam - De medezeggenschapsraad van CBS De Haven in Onderdendam heeft donderdagavond haar plannen voor het behoud van de school in Onderdendam gepresenteerd, een wereldschool in boerderij De Grote Haver.

Aan de directeur-bestuurder van VCPO Noord-Groningen, legde de MR uit dat het de kansen die de aardbevingsproblematiek in Noord-Groningen biedt,wil gebruiken om een compleet nieuwe school met een compleet nieuw onderwijsconcept neer te zetten in Onderdendam. A De MR is ervan overtuigd dat er juist nu in Onderdendam unieke kansen zijn om zo’n nieuwe school neer te zetten. Door de krachten van verschillende organisaties en doelgroepen op één locatie te bundelen en hetzelfde te doen met de geldstromen, kan er in het verlengde van de aardbevingsproblematiek een duurzame en prestigieuze school in Onderdendam ontstaan. Een school die gebaseerd is op een geheel eigen uitwerking van de 21e-eeuwse vaardigheden voor zowel de leerlingen, het schoolteam als de ouders. Een school met grote uitstraling, aantrekkingskracht en met een voorbeeldfunctie voor andere kleine scholen. Als de plannen doorgaan wordt in De Grote Haver een mini-samenleving ondergebracht. Kindvoorzieningen worden gecombineerd met zorg- en ouderenvoorzieningen en zorg- en seniorenwoningen. Peuters, kleuters en basisschoolleerlingen worden gecombineerd op één plek ondergebracht, samen met buitenschoolse opvang. Specifieke talenten van ouders en dorpsbewoners worden ingezet voor het verzorgen van gastlessen binnen het onderwijs. Alles in dit concept draait om Samen Leven, Samen Leren, Samen Werken en Samen Ondernemen. In iets afgeslankte kan dit concept ook gerealiseerd worden door middel van nieuwbouw op de huidige locatie van de school als onderdeel van plannen voor een nieuw dorpshart. Het rapport is het antwoord van de MR van De Haven op de uitnodiging van de directeur-bestuurder van VCPO Noord-Groningen om met een goed plan te komen waaruit blijkt dat De Haven langer open zou moeten blijven. In de afgelopen drie maanden heeft de MR samen met twee werkgroepen en het schoolteam hard gewerkt aan het uitdenken van het nieuwe schoolconcept en een visie op de locatie van de school. Gisteren heeft zij het eindraport in een bijeenkomst in het Dorphuis aan de directeur-bestuurder en andere belangstellenden gepresenteerd. Het is nu aan de directeur-bestuurder om te boordelen of hij in dit rapport voldoende kansen, uitdaging en aanleiding ziet om de school in Onderdendam open te houden.