Lezing over de geschiedenis van Rottumeroog

Warffum - Albert Buursma geeft zaterdag 30 januri om 14.00 uur een lezing over Rottumeroog in het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.

Rottumeroog, eens het enige Waddeneiland dat tot de provincie Groningen behoorde; een klein eiland met letterlijk een bewogen geschiedenis: het meest dynamische deel van de Nederlandse Wadden. Het eiland kent een lange historie met piraten en kloosterlingen, scheepsstrandingen en strandroof, een gekke graaf, maar ook strandvoogden die er een eigen koninkrijkje hadden. De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘Marten Toonder senior, Van Eierzoeker tot Zeekapitein’ in het museum. Marten Toonder sr. bracht tien jaar van zijn jeugd al werkende door op het eiland. Dr. Albert Buursma is zelfstandig historicus en houdt zich vooral bezig met de regionale geschiedenis van Noord-Nederland. Hij is onder meer lid van de coördinatiegroep van de Stichting Verdronken Geschiedenis en bestuurslid van de Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat. De lezing over de Geschiedenis van Rottumeroog is de tweede in een reeks van activiteiten, die rond de expositie wordt georganiseerd. De tentoonstelling is nog tot en met 1 mei 2016 te bezichtigen. i Meer informatie: www.hethoogeland.com.