Collecte Hersenstichting

Winsum - De collectanten van de Hersenstichting gaan van 1 tot 6 februari in Winsum op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening.

Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aam wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Men kan ook een gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.