Lezing over de ontstaansgeschiedenis Den Andel

Den Andel - De onderzoeksresultaten van de grondboringen, die inwoners van Den Andel op 3 oktober jongstleden uitvoerden op de wierde van Den Andel, worden zondag 7 februari bekend gemaakt.

Doel van hun zoektocht was met name de pleistocene ondergrond van het dorp. Deze laag bepaalt tot vandaag de ontwikkelingsgeschiedenis van het Hogeland. Het onderzoek is onderdeel van het project Wad een workshop, een initiatief van Erfgoedpartners, waarbij bewoners en onderzoekers op zoek gaan naar de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Harm Jan Streurman zal in de lezing de ontstaansgeschiedenis van het Noord-Groninger dorp aan de hand van de zogenaamde C14-datering of koolstofdatering reconstrueren. Het publiek wordt uitgenodigd om hierover mee te discussiëren. De lezing, georganiseerd door de Commissie Kerk in het Dorp-Den Andel, wordt om 15.30 uur gehouden in het kerkje van Den Andel. Harm Jan Streurman was jarenlang werkzaam bij het Isotopen Instituut, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft veel organisch materiaal over de hele wereld gedateerd. Maar als rasechte Groninger gaat zijn belangstelling vooral uit naar de ontstaansgeschiedenis van de Groninger waddenkust. Deze middag zal muzikaal worden omlijst door de band ‘Geert&co en de dames’, voormalig de Haip. Zij zingen zowel eigen liedjes als werk van anderen over het Hoogeland, het wad en over de bergen en dalen in het leven.

Wad een workshop

Wad een workshop is een samenwerkingsproject van Erfgoedpartners, wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Er worden verschillende onderzoekstochten georganiseerd waarbij bewoners, belangstellenden en wetenschappers samenwerken om de geschiedenis van het waddengebied in kaart te brengen. Het dorp Den Andel heeft van het Loket Levende Dorpen subsidie ontvangen voor het onderzoeksproject.