Paul Tang over het Europa van nu

Uithuizen -  Fractievoorzitter Paul Tang van de Partij van de Arbeid in het Europese parlement komt woensdag 10 februari om 20.00 uur naar De Fakkel in Uithuizen.

In een openbare bijeenkomst gaat hij in op vragen, opmerkingen en kritiek van de bezoekers over Europa. Het beeld dat de laatste jaren van de Europese Unie bestaat is niet positief. De ene crisis volgt op de andere. Iedereen herinnert zich nog de Eurocrisis en de daarmee samenhangende Griekse crisis en de dreiging van een militair conflict in Oekraïne. En nu worstelt de unie met de vluchtelingenstromen waarvan nog niemand weet waar dat heen gaat. Leden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, waarschuwen er al voor dat de Europese Unie wel eens uit elkaar zou kunnen vallen onder de druk van de komst van dit grote aantal vluchtelingen. Europa slaagt er maar niet in om tot een effectieve samenwerking te komen op diverse gebieden waar dat wel dringend noodzakelijk is. Sommige politici pleiten ervoor om Europa als eenheid maar af te schaffen en dat elk land afzonderlijk zich in de wereld zichzelf maar weer probeert te redden. Onder de bevolking in Nederland, maar ook in andere landen, is er aanhang voor dat standpunt. De vraag is wat goed is voor land en volk. Zeker is dat de Europese Unie is opgericht om het oorlogsgevaar in Europa uit te bannen. Al meer dan 70 jaar heeft dat doel stand gehouden. Een periode van vrede en ongekende voorspoed die in Europa niet eerder is voorgekomen. De bijeenkomst in Uithuizen biedt de gelegenheid om met iemand die dagelijks in de politieke praktijk van Europa staat, in gesprek te gaan. Misschien kan hij er zicht op geven hoe het goed kan komen met Europa. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gezamenlijke afdelingen van de Partij van de Arbeid in Noord-Groningen.