Kort geding sporthal Middelstum

Middelstum - Het college van B en W van Loppersum gaat een kort geding aanspannen jegens hoofdaannemer Windgroep en onderaannemer Rottinghuis in verband met het niet opleveren en het vrijgeven van de nieuwe sporthal Hippolytushal in Middelstum.

Wethouder Bé Schollema: "Het is jammer dat we juridische stappen moeten zetten. Als betrokken partij hebben we bemiddeld en getracht tot een oplossing te komen. Dit is helaas niet gelukt. Vandaar dat we een kort geding gaan aanspannen om de nieuwe sporthal opgeleverd te krijgen. Het pand is klaar voor gebruik en dus is het extra zuur voor het dorp en de gebruikers van de nieuwe sporthal. Afgelopen woensdag waren we derde partij bij het kort geding dat de onderaannemer ( Rottinghuis) had aangespannen tegen hoofdaannemer De Windgroep. Na bezwaren van zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer heeft de rechter besloten dat wij ons niet als derde partij konden voegen. De gemeente Loppersum gaat daarom een eigen kort geding procedure starten. Onze advocaat heeft dit verzoek reeds bij de rechtbank ingediend en naar aanleiding daarvan is de datum van de behandeling van het kort geding bepaald op donderdag 11 februari bij de rechtbank in Groningen. Ik ga er vanuit dat we spoedig meer weten.