Wierden en Borgen fuseert met deel Steelande wonen

Bedum - Een deel van de woningcorporatie Steelande wonen komt bij Wierden en Borgen.

Steelande wordt gesplitst in twee gebieden: Hoogezand-Sappemeer en Groningen (Hoogkerk/Oosterhoogebrug). Wierden en Borgen gaat met het deel Groningen fuseren en Groninger Huis met het deel Hoogezand-Sappemeer. Het doel is dat per 1 januari 2017 dit proces is afgerond. Deze stap heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen in het werkgebied van Steelande wonen te kunnen garanderen. Ook de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders van Steelande wonen wordt hiermee geborgd.   De medewerkers van Steelande wonen komen in dienst bij Groninger Huis of Wierden & Borgen. Met ondernemingsraden en vakbonden worden afspraken gemaakt over een sociaal plan. Ten gevolge van de splitsing zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Steelande wonen heeft de conclusie getrokken dat zij vanwege financiële en organisatorische problemen niet in staat is zelfstandig de opgave in haar werkgebied te realiseren. Groninger Huis en Wierden en Borgen hebben als regionaal betrokken corporaties onderzocht of zij de opgave in het werkgebied van Steelande wonen veilig kunnen stellen. Groninger Huis en Wierden en Borgen zijn financieel gezonde corporaties en zien beide meerwaarde in deze fusie.