Joodse begraafplaatsen Farmsum en Winsum opgeknapt

Farmsum - Tien projecten die gezichtsbepalend zijn in het landschap, krijgen in totaal twee miljoen subsidie van de provincie Groningen. Met het geld worden onder meer kerken opgeknapt, begraafplaatsen, boerenerven, houtsingels, slingertuinen en een pingoruïne hersteld.

De gezichtsbepalende projecten in het landschap zijn verspreid over de gehele provincie. Zo worden er in Farmsum, Kolham, Nieuweschans, Zuidbroek, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten en Winsum joodse begraafplaatsen opgeknapt. Van oudsher liggen deze begraafplaatsen op afstand van een dorpskern en zijn ze kenmerkend voor het landschap. Na de Tweede Wereldoorlog is er weinig aan beheer en onderhoud gedaan. De provincie stelt als voorwaarde aan alle subsidies dat beheer en onderhoud na de opknapbeurt structureel is geregeld. Gedeputeerde Staghouwer: “We willen niet dat de overheid om de zoveel jaar herstelsubsidies moet verstrekken, omdat de zaak er verpauperd bij ligt. Het beheer en behoud van ons landschap is een belangrijke zaak.”

Singeltuinen

Landschapsbeheer Groningen gaat ook singeltuinen van voormalige graanboeren en de beplanting van een aantal monumentale boerenerven in Noord- en Oost-Groningen aanpakken. Deze 'groene eilanden' brengen diepte aan in het open landschap en hebben een belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke belevingswaarde in het gebied. Het subsidiebedrag van 2 miljoen euro lokt een totale investering uit van zes miljoen. De werkzaamheden van de eerste projecten starten al in februari.