Boeren helpen in Winsum mee bij gladheid

Winsum - LTO afdeling Winsum gaat boeren vragen om mee te helpen in de gladheidsbestrijding in de gemeente Winsum, tijdens extreme weersomstandigheden.

Dit is één van de uitkomsten van een gesprek met de gemeente. Aanleiding voor dit gesprek was de periode van extreme ijzel van een aantal weken geleden, waarin de boeren hun melk niet kwijt konden. Volgens verantwoordelijk wethouder Harmannus Blok was het een constructief gesprek: “We hebben begrip voor elkaars positie uitgesproken. Naast klachten waren er ook veel positieve reacties. Boeren die de gemeente belden dat er een acuut probleem was, zijn zoveel mogelijk bediend. Maar onze mogelijkheden zijn wel beperkt en we kunnen niet overal tegelijk zijn. Afgesproken is dat de gemeente gaat bekijken of we er bij dergelijke extreme weersomstandigheden meer gebruik kan worden gemaakt van loonwerkers om de wegen in het buitengebied te strooien en/of schuiven. Blok: “Qua materieel hebben we onze beperking. En boeren beschikken vaak ook zelf over materiaal. Daarom gaat de LTO-afdeling haar achterban vragen of er boeren zijn, die een rol kunnen spelen in het bestrijden van gladheid op de voor hen belangrijke ontsluitingswegen. Dat wat men zelf kan en wil doen, hoeven wij niet te doen. Nu gebeurt het soms dubbel, dat is niet effectief. We maken graag afspraken met individuele boeren om zo een dekkend geheel te krijgen”.

Maaien bermen

Naast de gladheidsbestrijding is er ook gesproken over het maaien van de bermen. Ook hier signaleren de boeren knelpunten. Vooral de bereklauw en akkerdistel geven overlast. Ook hier wil de gemeente graag samen in optrekken. Daar waar boeren zelf bermen kunnen en willen onderhouden, maakt de gemeente graag afspraken. Verder gaan de gemeente bekijken of de eerste maaironde iets eerder kan plaatsvinden of dat er meer maatwerk geleverd kan worden. Voor de zomer vindt er een nieuw overleg plaats.