Aanleg ‘groene’ zeekabel van Denemarken naar Eemshaven kan van start

Eemshaven - De Nederlandse en Deens hoogspanningsnetbeheerders TenneT en Energinet.dk hebben Siemens en Prysmian gecontracteerd voor de aanleg van de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

Siemens wordt de leverancier van de twee zogenoemde converterstations aan de Nederlandse kant (Eemshaven) en aan de Deense kant (Endrup) van de gelijkstroomverbinding. Prysmian gaat de gelijkstroomkabels leveren en op zee installeren. De COBRA-kabel is een nieuwe, 350 kilometer lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die naar verwachting in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden. De capaciteit van de verbinding is 700 MW, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo'n 700.000 Nederlandse huishoudens. TenneT CEO, Mel Kroon: “Met Siemens en Prysmian hebben we twee gerenommeerde partijen geselecteerd voor de bouw van dit belangrijke project. Het doel van de COBRA-kabel is elektriciteit tussen Nederland en Denemarken te kunnen transporteren om zo meer concurrentie op de Noordwest-Europese energiemarkt te krijgen, waar consumenten vervolgens van profiteren. Omdat we Nederland direct koppelen aan Denemarken neemt ook de leveringszekerheid voor bedrijven en consumenten in beide landen toe. Én we zullen tussen Nederland en Denemarken meer duurzame elektriciteit, die voornamelijk wordt opgewekt door windmolenparken, kunnen uitwisselen, aangezien de windkracht in de twee landen per moment verschillend is.” De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat.