Winsum in gesprek over AZC van 300 man

Winsum -  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum is in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over kleinschalige opvang van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum binnen de gemeente.

Eerder al gaf het Winsumer college aan open te staan voor de opvang van vluchtelingen. “Wij hebben het dan over de opvang van driehonderd mensen”, licht wethouder Marc Verschuren toe. "Er zijn vorig jaar diverse mogelijkheden besproken met het COA. Wij willen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En dat zijn er nog steeds heel veel. Wel vinden we dat de opvang van deze slachtoffers qua volume moet passen bij onze gemeente. We zijn begin deze week met het COA overeengekomen dat wij de komende tijd een inventarisatie zullen maken van mogelijke locaties.”   Zodra duidelijk is welke locaties in aanmerking kunnen komen, worden de omwonenden en inwoners van de gemeente bij de besluitvorming betrokken. “Wij vinden de afstemming met onze inwoners van essentieel belang”, benadrukt Verschuren. Ook de afgelopen tijd konden mensen die vragen hadden over vluchtelingenopvang al bij de gemeente terecht. Zo hebben zich al diverse vrijwilligers en organisaties gemeld die iets willen betekenen in de opvang van vluchtelingen.