Noord Groningen scoort 't hoogst in aanpak voortijdige schoolverlaters

Appingedam - Het RMC Noord Groningen Eemsmond heeft de felicitaties gekregen van minister Jet Bussemaker(OCW) als meest succesvolle regio van Nederland in het schooljaar 2014-2015.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne, die samen RMC Noord Groningen vormen, zijn erin geslaagd een reductie van 35% in voortijdig schoolverlaters te realiseren. Een voortijdig schoolverlater is een leerling die zonder startkwalificatie (Havo- of MBO-niveau 2 diploma) het onderwijs verlaat. In het schooljaar 2014-2015 ligt dat aantal landelijk nu beneden de 25.000 jongeren. Het gebied van RMC Noord Groningen Eemsmond telde in dat schooljaar slechts 106 vroegtijdig schoolverlaters. RMC Noord Groningen heeft dit resultaat weten te bereiken door heel nauwe samenwerking met de scholen waar jongeren uit dit gebied naar toe gaan. Als een leerling om onduidelijke redenen niet op school verschijnt, neemt een RMC-trajectbegeleider persoonlijk met hem/haar contact op. Deze directe en persoonlijke aanpak heeft tot bovengenoemd succes geleid.