Gemeente Winsum succesvol in strijd tegen fracken

SAAKSUM - De NAM heeft besloten de frackingactiviteiten bij Saaksum zeker niet in 2016 uit te voeren. Mocht de NAM besluiten om in de komende jaren toch te gaan fracken, dan gelden de regels van de nieuwe Mijnbouwwet.

Deze wet maakt een grotere betrokkenheid van de diverse partijen, zoals gemeenten en omwonenden, mogelijk. Wethouder Harmannus Blok is blij met dit besluit: “De gemeente Winsum heeft verschillende acties ondernomen om te zorgen dat er geen frackingactiviteiten bij Saaksum plaatsvinden. NAM heeft met dit besluit zijn verantwoordelijkheid genomen. Mocht de NAM in volgende jaren de frackingplannen hervatten, dan is in ieder geval inspraak mogelijk. Onze oproep aan de NAM blijft om definitief af te zien van het fracken.” In 2015 had NAM het voornemen frackingactiviteiten uit te voeren op de locatie Saaksum bij Roodehaan. In het najaar van 2015 maakte NAM bekend deze werkzaamheden bij Saaksum tot nader order uit te stellen, gezien de regionale gevoeligheden rond het Groningen-gasveld.