Jubilarissen Vrouwen van Nu Ten Boer

Ten Boer - Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu Ten Boer is Nanda Langereis vorige week in het zonnetje gezet vanwege haar 50-jarig lidmaatschap.

Twee leden werden met bloemen vereerd, omdat ze 25 jaar lid zijn. Daarnaast traden twee gewaardeerde bestuursleden af na 8 en 9 jaar besturen. De avond werd afgesloten met een lezing van 1 van de leden over verschillende Vrouwen van Nu reizen binnen Europa.