Bedum krijgt nieuw gezondheidscentrum

Bedum - Op de locatie aan De Vlijt in Bedum waar nu nog het markterrein  en de parkeerplaats liggen, komt een nieuw gezondheidscentrum.

Over de verkoop van dat terrein is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de betrokken partij. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de verkoop te steunen. De verkoop betekent een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de centrumplannen in het dorp. Het college vindt de ontwikkelingen ‘zeer verheugend’. In het nieuwe gezondheidscentrum krijgen de Bedumer huisartsen, fysiotherapeuten, de apotheek, tandartsen en de ‘buitenpoli’ van het Martiniziekenhuis onderdak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het consultatiebureau worden ook in het centrum ondergebracht, evenals thuiszorgorganisaties, verloskundigen, logopedie, het huisartsenlaboratorium, een diëtiste en podotherapie. De bouw van het centrum betekent het einde van het winkelcomplex De Nieuwe Vlijt. Dat maakt plaats voor een ‘groene’ parkeerplaats waar ook de weekmarkt wordt gehouden. De winkels die nu in De Nieuwe Vlijt gehuisvest zijn, verhuizen naar nieuwbouw die westelijk van dat nieuwe parkeerterrein moet komen. Op die locatie bevinden zich nu nog het voormalige politiebureau en Groene Kruisgebouw. Boven de winkelruimte zijn appartementen gepland. In het kader van de centrumplannen werd eerder al de eerste fase van de nieuwbouw voor Bederawalda, een wooncentrum voor ouderen, gerealiseerd. Ook de parkeerplaats aan de Kleinestraat werd opnieuw ingericht. Met de plannen wil de gemeente het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendig maken. De nieuwbouw van het gezondheidscentrum moet eind 2016 van start gaan. Verwacht wordt dat het centrum het jaar daarop in gebruik wordt genomen.