Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge houdt dorpsenquête

SAUWERD - De afgelopen week hebben alle inwoners van Sauwerd en Wetsinge een dorpsenquête ontvangen. Hierin wordt de inwoners gevraagd hun mening te geven over een breed scala aan onderwerpen zoals het sportaanbod, het woningaanbod, maar ook de school en de N361.

Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge hoopt dat de antwoorden een goed beeld gaan geven over wat er leeft in beide dorpen. De dorpsenquête wordt gevolgd door keukentafelgesprekken en thema avonden over bepaalde onderwerpen. Dit alles vormt de basis voor een nieuwe dorpsvisie voor Sauwerd en Wetsinge. De dorpsenquête kan voor 1 maart worden ingeleverd bij de Superrr, Dorpshuis Ubbegaheem of basisschool de Meander.