Dorpsvisie Zuidwolde 2016 - 2026 krijgt beslag

ZUIDWOLDE - Het bestuur van Plaatselijk Belang Zuidwolde geeft maandag 14 maart alle inwoners de gelegenheid om hun mening te geven over de nieuwe Dorpsvisie Zuidwolde 2016 – 2026. De bijeenkomst  in dorpshuis De Kern begint om 19.30 uur.

Eind vorig jaar hebben er in samenwerking met Nienke Vellema van de Vereniging Groninger Dorpen keukentafelgesprekken plaatsgevonden met een groot aantal dorpsbewoners. Zo konden de inwoners aangeven wat er sinds de vorige Dorpsvisie allemaal zou moeten blijven of veranderen de komende 10 jaar. Daar zal PBZ-voorzitter Nico Schutte 14 maart verslag van doen. Wie dat wil kan deze inventarisatie nalezen op de nieuwe website van PBZ: www.pbzuidwolde.nl. Een aantal hoofdpunten uit de inventarisatie wordt op posters afgedrukt. Aan het eind van de avond kan iedereen door het plakken van stickers stemmen op wat voor hem of haar de belangrijkste punten zijn. De resultaten van de stemming worden tenslotte in de definitieve tekst van de Dorpsvisie verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve Dorpsvisie zijn er al 4 werkgroepen gevormd, die de burgerparticipatie in Zuidwolde gestalte zullen gaan geven. Ze zullen zich op 14 maart aan de bezoekers voorstellen. De werkgroep Duurzame Energie hoopt zelfs al concrete plannen te kunnen presenteren. De andere werkgroepen Burenhulp, Verkeer, en Groen treden binnenkort naar buiten. Want alle werkgroepen kunnen gebruik maken van de website van PBZ en contact onderhouden met de inwoners via een eigen web-mailadres. Het bestuur van PBZ hoopt op een drukbezochte, inspirerende bijeenkomst in De Kern. Wie onverhoopt is verhinderd en toch wil reageren, kan PBZ ook bereiken via de web-mail bericht@pbzuidwolde.nl.