Inwoners De Marne zetten zich in voor brede invulling bibliotheekfunctie

LEENS - In september 2015 heeft gemeente De Marne besloten om tot 2021 voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening met de huidige partner Biblionet Groningen verder te gaan.

Tijdens de voorbereidingen op dit besluit heeft de Werkgroep Behoud Bibliotheek ‘De Marne’ zich sterk gemaakt om de bibliotheekfunctie in De Marne te behouden ondanks de bezuiniging van 140.000 euro. Mede door de inzet van de werkgroep en goede samenwerking met de bibliotheek is het gelukt om de bibliotheekfunctie te behouden. De bibliotheek heeft meer inwoners van De Marne kunnen inzetten om het uitlenen van boeken te organiseren. Ook is de bibliotheek vaker open door de inzet van inwoners. De werkgroep heeft zich inmiddels omgevormd tot een onafhankelijke stichting. Ze gaan samen met Biblionet en gemeente invulling geven aan het bibliotheekwerk in onze gemeente, nu en in de toekomst. Dit doet zij met een positief kritische instelling en door samen te werken met andere partijen. Voorbeelden hiervan zijn Marnecultuur, Verhildersum, basisscholen en de Stichting Lezen en Schrijven. Voor het werk van de stichting is € 7.500 beschikbaar uit het Woon- en Leefbaarheidsplan.

Startsein

Om de samenwerking vanaf 1 januari officieel te maken wordt op woensdag 9 maart om 11.00 uur in de Bibliotheek van Leens het startsein gegeven voor de samenwerking. Voorzitter Gerrits van de stichting en mevrouw Roelofs,manager bibliotheken van Biblionet, verrichten samen met wethouder Herwil van Gelder verrichten hiervoor de starthandeling. Stichting en bibliotheek komen binnenkort met een uitvoeringsplan waarin ze aangeven waar de speerpunten voor het jaar 2016 liggen. Daarnaast gaan ze met andere partijen werken aan uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten zoals b.v. het Ede Staal-festival. Om zo de leus ‘van collectie naar connectie’ te realiseren.