CBS de Haven in Onderdendam blijft open

Onderdendam - Het was vrijdagmiddag het feest in Onderdendam: CBS de Haven blijft open.  

De school zou per 1 augustus 2016 gaan fuseren met een andere school van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Noord-Groningen, maar die fusieplannen zijn nu van de baan. De ondertekening van de intentieverklaring in het dorpshuis, in het bijzijn van alle leerlingen, ouders, dorpsgenoten, het schoolteam en een aantal genodigden, betekende de  start voor het verder bouwen aan de Alles-in-één-school. Er was champagne op het schoolplein en de kinderen gingen in optocht door het dorp. De medezeggenschapsraad, het schoolteam, ouders en dorpsgenoten hebben eind vorig jaar samen een plan ontwikkeld, waarin zij aangeven waarom zij vinden dat de school langer open moet blijven en op welke manier dat zou kunnen. Het alles-in-één-concept is een geheel eigentijds en uniek concept, dat uitgaat van van intensieve en unieke samenwerking tussen de school, de ouders, het dorp en externe organisaties op één locatie. Een eigentijds aanbod voor kinderopvang en onderwijs in Onderdendam voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Waar het gaat om de locatie van de school, wordt aansluiting gezocht bij de mogelijkheden die het herstellen van aardbevingsschade in Onderdendam biedt, het behoud van een monumentale boerderij (De Grote Haver) en reeds bestaande initiatieven in Onderdendam op het terrein van duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen en het opwekken van duurzame energie. De voorkeur gaat uit naar het onderbrengen van de school in een mini-samenleving in De Grote Haver, maar ook het nieuw bouwen van de school op de huidige locatie als onderdeel van een compleet nieuw dorpshart voor Onderdendam behoort tot de mogelijkheden.