Zorgen over hoogspanningsleiding verwerkt in website

Bedum - De nieuwe hoogspanningsleiding van 380 kV tussen de Eemshaven en Vierverlaten baart steeds meer mensen zorgen. De werkgroepen Westerdijkhorn en Sauwerd/Wetsinge vinden dat deze voor en deel ondergronds moet worden aangelegd. Ze hebben er een website over samengesteld.

Over de schade die deze stroomleiding met zich kan meebrengen is veel onrust in de provincie Groningen. Het leefgebied wordt al door de exploitatie van het gas aangetast. Een stroomsnelweg zal het open en eeuwenoude cultuurlandschap nogmaals beschadigen, menen de werkgroepen. En zij niet alleen. De gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn en het college van Gedeputeerde Staten van Groningen neigen ook steeds meer naar deze alternatieve oplossing, kortweg: Gas uit de grond…. elektriciteit erin! De maat is vol, vindende werkgroepen. 'Er zijn technische mogelijkheden om gedeelten van het tracé ondergronds aan te leggen. Dit is goedkoper realiseerbaar dan het ministerie van EZ doet geloven. De technieken ontwikkelen zich razendsnel en de tracés kunnen korter. Daarnaast is er in de provincie Groningen veel expertise met het aanleggen van gas- en pijpleidingen door de grond. De aanleg zou een gewenste impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid in de regio.' De nieuwe website: www.noord-west380kvmoetgoed.nl.