College met politie op inbrekerspad in Winsum

Winsum -  In de laatste week van maart gaan collegeleden, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Winsum de dorpen in om inwoners bewust te maken van de gevaren van woninginbraak.

In kleine groepen worden verschillende kernen van de gemeente bezocht. De insteek van de actie is om inwoners bewust te maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen. Tijdens de actie wordt in kleine groepen bekeken of woningen, schuren, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. De politie is in elke groep vertegenwoordigd. Bij het aantreffen van onveilige situaties wordt een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Op de flyer staat informatie over waarom de flyer wordt achtergelaten en welke maatregelen de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen. De bewustwordingscampagne is een uitgebreidere variant op de zogenaamde wittevoetjesactie. In plaats van het achterlaten van een wit voetje wordt de flyer achtergelaten.