Gepromoveerde Kim zoekt uitdaging

DELFZIJL - De donderdag aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerde Kim Pattiselanno vindt uitdaging belangrijk in het leven.

De geboren Delfzijlse is cum laude afgestudeerd in de sociologie en psychologie en geeft momenteel zelf les aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. De kersverse doctor in de sociologie is zelf nuchter over haar prestatie. “Ik had nooit van tevoren bedacht dat ik zou promoveren,” vertelt de 29-jarige Kim Pattiselanno uit Groningen. “Tijdens mijn studie ben ik gevraagd of een promotietraject niet interessant is. Daar ben ik over na gaan denken en het leek mij een mooie uitdaging. Ik ben daar na mijn afstuderen in 2010 aan begonnen.” Het is juist de uitdaging die Pattiselanno drijft bij haar keuzes. “Ik vind alles leuk zolang er maar uitdaging is. Ik zoek het ook op. Voor mij stond het dan ook niet vast dat ik sociologie ging studeren. Ik heb ook nagedacht over rechten en diergeneeskunde. Na een jaartje biologie is het uiteindelijk sociologie en psychologie geworden. Het karakter van mensen heeft mij altijd aangetrokken. Ik wil graag weten waarom mensen dingen doen. Ik heb onderzoek gedaan over het risicogedrag bij jongeren. Dat onderzoek is uitgemond in een proefschrift. Het schrijven van een proefschrift is heel pittig. Je bent vijf jaar bezig over één onderwerp. Tijdens het onderzoek word je deskundige op je eigen terrein. Het is een afstudeerscriptie keer zes. Verder geef je tijdens het promotietraject zelf les aan studenten en geef je presentaties aan andere deskundigen. Gelukkig word je daar de eerste tijd wel in begeleid.” Het lesgeven beviel Pattiselanno zo goed dat ze in het onderwijs is gebleven. “Tijdens het promotietraject bouw je ook een netwerk op en toen ik klaar was met promoveren deed zich de kans voor om les te gaan geven aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Die mogelijkheid heb ik aangepakt. Het leuke is dat het hbo anders wordt ingericht. Er wordt meer de nadruk gelegd op de verbinding van onderzoek met de praktijk en een kritische houding daarbij. Ik probeer mijn studenten dat ook bij te brengen. Je moet niet blind afgaan op een rapport, maar zelf vragen stellen of dingen wel kloppen.” Door de kritische houding die Pattiselanno zelf heeft, is ze in haar onderzoek tot een merkwaardige conclusie gekomen. “Ik kwam er achter dat de theorieën die er bestaan over jongeren niet altijd bevestigd worden. De gedachten waren dat jongeren beïnvloed worden in risicovol gedrag. Dat blijkt niet uit mijn onderzoek. Invloed in risicogedrag komt altijd wel in de groep voor. Mensen kopiëren elkaar in een groep. Het maakt daarbij niet uit hoe de groep samengesteld is.” Pattiselanno heeft haar eigen toekomst nog niet uitgestippeld. “Momenteel zit ik hier goed en is er voldoende uitdaging. Toch trekt de criminologie ook. Ik zie wel wat de toekomst mij brengt.” Mark Giesolf