Waddenfonds investeert half miljoen in verbetering lokale leefbaarheid

NOORD-GRONINGEN - Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal  500.000 euro in lokale innovaties in het Waddengebied.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties loopt van 20 april tot en met 15 september. In die periode kunnen subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid en werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken maken kans op een bijdrage uit het Waddenfonds. Er kunnen subsidiebedragen van 5.000 tot maximaal 100.000 euro uit het Budget Lokale Innovaties worden toegekend. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag  is te vinden op:  www.waddenfonds.nl.