Integraal Kindcentrum van 7 tot 7 in Adorp

Adorp - Thuishuis Klein is Fijn en obs de Wierde in Adorp hebben de intentie uitgesproken om samen gestalte te gaan geven aan een Integraal Kindcentrum in Adorp.

In de komende maanden zal de basis gelegd worden voor het kindcentrum. Het is de bedoeling dat het Integraal Kindcentrum De Wierde na de zomervakantie zal starten. Thuishuis Klein is Fijn zal, zoals het nu ook doet, de opvang van 0 tot 4 jarigen verzorgen en in augustus verhuizen naar het schoolgebouw aan De Kleine Straat in Adorp. Ook de naschoolse opvang zal op termijn verzorgd worden door Thuishuis Klein is Fijn. Het IKC De Wierde zal dan dagelijks van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur geopend zijn. De school en de kinderopvanginstelling oriënteren zich tevens op het oprichten van een gezamenlijke peuter-kleutergroep waar de leerkracht en de leidster in gezamenlijkheid een aanbod realiseren met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van 2 ½ tot en met 5 jaar, gedurende één of twee ochtenden in de week.   Woensdag 6 april, van 10.30 tot 12.30,  uur zijn de deuren van OBD de Wierde geopend voor (mogelijk toekomstige) ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Die kunnen dan de klassen bezoeken en tevens spreken met de leidinggevende van Thuishuis Klein is Fijn.