Voorjaarsconcert Stedum

Stedum - Vrolijkheid, ontroering, afwisseling, dat zijn de ingrediënten van het Voorjaarsconcert van Jehova Nissi en Vocaal Ensemble Stedum  op zaterdag 2 april om 20.00 uur in Stedum wordt gegeven.

In de greformeerde kerk zijn er zang, blaasmuziek en slagwerk. In de pauze en na afloop is er ruim gelegenheid voor gezelligheid in het Trefpunt. In depauze is er ook een tombola. De toegang is gratis; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.