Ten Boer doet onderzoek naar afvalinzameling

Ten Boer - De gemeente Ten Boer onderzoekt via een enquête hoe inwoners van de gemeente denken over  de huidige afvalinzameling.

Er worden onder andere vragen gesteld over het afval scheiden, diftar en de manier van inzamelen. 2.000 Inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête digitaal in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de bepaling van het afvalbeleid voor de komende jaren.