Katholiek Noord-Groningen viert Heilige Liudger

Delfzijl - De vijf Rooms-katholieke parochies in Noord-Groningen, Bedum, Delfzijl, Uithuizen, Kloosterburen en Wehe den Hoorn, vieren 10 april om 10.00 uur de sterfdag van Sint Liudger in de Kruiskerk in Delfzijl.

Dat gebeurt middels een feestelijke eucharistieviering. De fusie-parochie met de naam de Heilige Liudger-parochie is genoemd naar één van de weinige Nederlandse bisschoppen die hebben gemissioneerd in het gebied van Noord-Groningen, dat toen nog Friesland heette. Sint Liudger (geboren in Zuilen bij Utrecht in 742, overleden in Billerbeck, Duitsland) wordt wel de 'apostel van de Groningers' genoemd: hij voltooide het werk van Sint Willibrord en Sint Bonifatius, die ook missioneerden in het noorden, maar uit Engeland/Ierland afkomstig waren. Koorleden van verschillende locaties zullen gezamenlijk zingen, er is kinderwoorddienst en crèche. De beide pastores Wellen en Hamersma zullen voorgaan.  Iedereen is van harte welkom.