Bijeenkomst over transporten bouw tijdelijke school Bedum

Bedum - De bouw van de tijdelijke school bij de ijsbaan in Bedum begint in mei. De school gaat drie jaar onderdak bieden aan de leerlingen van de basisscholen.

Die scholen worden de komende drie jaar aardbevingsbestendig gemaakt of er wordt nieuwbouw gepleegd. Over het bouwverkeer voor de tijdelijke school en de verkeersmaatregelen belegt de gemeente op 13 april een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum. Belangstellenden kunnen er van 17.00 tot 19.00 uur terecht. De bouw van de school brengt vrij veel bouwverkeer met zich mee. Dat verkeer rijdt van een opslagterrein in de stad Groningen via de Eemshavenweg en de St. Annerweg naar Bedum. De vrachtauto’s worden via de Reiger de wijk Ter Laan in geleid. De bouwlocatie aan de weg Ter Laan wordt via de Fazant bereikt. Het gaat om soms forse transporten; de school bestaat uit verschillende units die in hun geheel naar de bouwplaats worden gereden. Voor het transport in de bebouwde kom van Bedum worden verkeersregelaars ingezet. Op de drukste dagen rijdt er één vrachtwagen per drie kwartier. In totaal gaat het om ongeveer 70 transporten. De tijdelijke school komt na de zomervakantie in gebruik. De Horizon en de St. Walfridusschool trekken er als eerste in. De tijdelijke school wordt geleverd door het bedrijf Jan Snel uit het Utrechtse Montfoort. Dat bedrijf leverde de tijdelijke school in Loppersum ook. Jan Snel verzorgt de transporten van de units en andere materialen zelf. Naast medewerkers van de gemeente zijn er in het Trefcentrum vertegenwoordigers van het Utrechtse bedrijf aanwezig om het publiek te woord te staan.