Commissie m.e.r.: Eemshaven logische plek helihaven

Eemshaven - De Commissie M.E.R. vindt het een logische keuze om de helihaven in de Eemshaven te situeren.

De Commissie vindt dat  de milieuinformatie uit het rapport  laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit te sluiten. De Commissie adviseert hier in het evaluatieprogramma aandacht aan te besteden door in te gaan op de relatie tussen de vlieghoogte van helikopters en verstoring van vogels en zeehonden. Er kan een goed onderbouwd besluit over de helihaven worden genomen. Groningen Seaports wil in of nabij de Eemshaven een start- en landingsplaats voor helikopters aanleggen. Deze helihaven is bestemd voor de ondersteuning van de bouw en het onderhoud van windturbines op zee. Om de aanleg van deze luchthaven mogelijk te maken moet een luchthavenbesluit worden genomen en het bestemmingsplan worden aangepast. Voordat hierover besloten wordt door de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Eemsmond zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.