Wierden en Borgen behaalt keurmerk Zorgeloos huren

Bedum - Dankzij een goede beoordeling van huurders en woningzoekenden mag Wierden en Borgen een jaar lang het keurmerk ‘Zorgeloos Huren’ gebruiken.

Het keurmerk is toegekend op basis van een onderzoek naar de huurderstevredenheid dat is uitgevoerd door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Directeur Rinze Kramer ging  persoonlijk langs alle afdelingen om het goede nieuws aan de medewerkers te vertellen. Voor hen was er gebak, als blijk van waardering. Rinze Kramer: “We zijn vooral onze huurders heel erg dankbaar dat ze ons dit keurmerk gunnen. Het is een belangrijke erkenning dat onze huurders en woningzoekenden tevreden zijn met onze dienstverlening. Het zijn onze medewerkers die zich daar elke dag voor inzetten”. Ook de drie huurdersorganisaties ontvingen gebak, als dank voor hun inzet en betrokkenheid bij de huurderstevredenheid. Aan het onderzoek deden ruim 400 huurders en woningzoekenden mee. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in over verschillende onderdelen van de dienstverlening van Wierden en Borgen. Het keurmerk ‘zorgeloos huren’ wordt toegekend aan woningcorporaties die op alle onderdelen van het tevredenheidsonderzoek minimaal een 7,0 scoren. Het gaat bijvoorbeeld om informatieverstrekking voor woningzoekenden, het contact aan de telefoon, informatie over reparaties of het opzeggen van de huur.