AtHomeFirst en NOVO nemen werkzaamheden TSN over

Ten Boer -  AtHomeFirst en NOVO nemen de werkzaamheden over van het failliete TSN Begeleiding in Groningen. Hiermee is de continuïteit van de ondersteuning aan cliënten gegarandeerd.

Daarnaast hebben de partijen aangegeven rekening te houden met de andere wensen van de gemeente: het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande ‘koppeltjes’ van medewerkers en cliënten; indien mogelijk de werkgelegenheid van de huidige medewerkers continueren en het handhaven van de cao. Wethouder Peter Heidema: "Ik ben blij dat we met AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning van onze cliënten nu geborgd hebben en dat dit besluit op een breed draagvlak kan rekenen. De overname is ook voorgelegd aan de leden van de FNV en een zeer ruime meerderheid staat hier positief tegenover. Hiermee komt er een einde aan een onzekere periode voor cliënten en medewerkers." De overeenkomst is afgesloten met de curatoren van TSN Begeleiding die AtHomeFirst en NOVO als onderaannemers inzetten voor de dienstverlening. De overeenkomst loopt tot 1 januari 2018. Tot en met 25 april 2016 wordt de ondersteuning geleverd door TSN. Vanaf die datum leveren AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning. De cliënten voor huishoudelijke hulp worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de nieuwe situatie. Het zorgloket ‘De Deel’ blijft beschikbaar om cliënten, daar waar nodig, bij te staan. De gemeente gaat steekproefsgewijs controleren of de ondersteuning geleverd wordt, zoals afgesproken.