Proef centrale opstapplaats leerlingen Winsum

Winsum - De gemeente Winsum start maandag een proef met een centrale opstapplaats voor leerlingenvervoer.

Het gaat om een groepje kinderen tussen 8 tot 11 jaar vanaf een centrale plek in het dorp, met een speciale opstaptegel, bij de zij-ingang van Verpleeghuis De Twaalf Hoven. In de gemeente Winsum maken 65 kinderen gebruik van speciaal gesubsidieerd leerlingenvervoer. De kinderen worden met een personenbusje naar hun school (veelal) in de stad Groningen gebracht en gehaald. Wethouder Marc Verschuren is aanwezig op het moment dat de kinderen zich verzamelen en voor het eerst om 08.00 uur tegelijk met de taxibus van de vervoerder Uvo vertrekken. Vorig jaar startte de pilot in een aantal andere Noord-Groninger gemeenten. Vanwege het grote succes komt er nu ook in Winsum een eerste centrale opstapplaats voor kinderen, die in Groningen naar school gaan. Hierdoor leren de kinderen langzamerhand zelfstandiger te worden en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Vanaf een bepaalde leeftijd zijn de meesten aangewezen op het openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs. De opstapplaats is daar een mooie voorbereiding voor. Bijkomend voordeel is dat de reistijd voor de meeste kinderen korter wordt. Voormalig wethouder Jaap Hoekzema zorgde onlangs nog voor een versnelde voorbereiding van een aantal extra verkeersvoorzieningen rondom de Twaalf Hoven. Zo is er inmiddels een attentiebord met LED lampen geplaatst en extra wegmarkering om te voorkomen dat auto’s te dichtbij het zebrapad parkeren. Hierdoor wordt het zebrapad overzichtelijker. Behalve de kinderen hebben ook de bewoners en bezoekers van de Twaalf Hoven baat bij deze verbeterde verkeersveiligheid. Als deze vaste opstapplaats een succes blijkt, worden in de toekomst meer opstapplaatsen in het dorp gerealiseerd.