Ten Boer vraagt om selfies

Ten Boer -  Met een online enquête, speciale dorpsavonden en een Facebookactie wil de gemeente Ten Boer werken aan de leefbaarheid in de negen dorpen die de gemeente telt.

Hoe blijven de dorpen van gemeente Ten Boer in de toekomst aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren? Wat willen de inwoners en kunnen zij hier zelf iets in betekenen? En wat vinden de dorpelingen belangrijk bij de herindeling met gemeente Groningen? Drie belangrijke vragen die de gemeente Ten Boer samen met haar inwoners wil beantwoorden. Hoe? "Niemand kan beter vertellen wat Ten Boer zo speciaal maakt als onze eigen inwoners,’’ weet wethouder Peter Heidema. "Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten in het dorpshuis of het noaberschap in de dorpen. Meer en meer zien wij als gemeente dat groepen bewoners met elkaar willen zorgen dat het dorp leefbaar blijft. Wij willen hier ruimte en mogelijkheid voor bieden.’’ Van 14 tot 25 april kunnen de inwoners van de 9 dorpen en het buitengebied een online-enquête invullen over de leefbaarheid in hun dorp. De enquête is anoniem. De uitslag wordt gepresenteerd op een gespreksavond in de dorpen en is de basis voor een gesprek over wat de eigen inwoners belangrijk vinden in de leefbaarheidsvisie voor hun dorp. Ten Boer leefbaar?! Dat doen we selfie! Met deze slogan worden de inwoners van de 9 dorpen opgeroepen om op Facebook foto’s of selfies te plaatsen die de leefbaarheid in Ten Boer uitdrukken. Overal in de dorpen zijn vrijwilligers actief voor hun club of vereniging. Dat levert mooie plaatjes op. Maar ook de bijzondere dorpsgezichten, de lokale ‘krant’, historische gebouwen en plekken en evenementen. Op de Facebookpagina verschijnt regelmatig nieuws over de enquête en de gespreksavonden. De pagina is bereikbaar via: www.facebook.com/gemeente.tenboer.