Piet Wieringa nieuwe wethouder Winsum

WINSUM - Tijdens de raadsvergadering is Piet Wieringa dinsdag als nieuwe wethouder van de gemeente Winsum geïnstalleerd. Hij volgt Jaap Hoekzema op, die eind februari zijn vertrek aankondigde.

Piet Wieringa, woonachtig in Baflo, was de laatste zes jaren raadslid voor Gemeentebelangen Winsum. Met de komst van de nieuwe wethouder heeft het Winsumer college een herverdeling van de portefeuilles gemaakt. Piet Wieringa krijgt de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (algemeen), vergunningverlening, verkeer en vervoer, sport en de infrastructurele projecten Winsum-West, Winsum-Oost, N361, spoorweg-veiligheid, kortsluiting Winsum-Noord en Fietspad+.

Wethouder Harmannus Blok neemt de portefeuilles economische zaken, inclusief Boogplein en toerisme over.