Tilanusspeld voor EHBO'ers Ten Boer

TEN BOER - de heren J.Huisinga en J.Bolhuis hebben maandag tijdens de algemene ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Ten Boer e.o.  de C.B. Tilanusspeld ontvangen uit handen van Roelof Kuil van de KNV District Groningen.

Zowel Huisinga als Bolhuis zijn 25 jaar trouw lid van de vereniging.