Geld Dijkpark Plusfonds goed besteed

Garmerwolde - Het Damsterdiep is uitgebaggerd. Met het slib wordt de dijk langs het Eemskanaal versterkt. Het slib ligt voorlopig te drogen in een depot bij Garmerwolde.

Het waterschap kon flink besparen op de transportkosten van het slib. Deze besparing komt deels ten goede aan de dorpen Garmerwolde en Woltersum. Een commissie uit beide dorpen heeft bijdragen toegekend aan initiatieven in deze dorpen. Uit het Fonds is 25%, dat is 62.500 euro, toegekend aan acht initiatieven in Garmerwolde. Fat gaat van een robotmaaier voor GEO tot vlagge voor de historische commissie en van apparatuur voor de popschool tot een grasmaaier voor de begraafplaats. Toneelvereniging Wester heeft een startsubsidie gekregen voor het uitwerken van een plan voor het plaatsen van een tribune in de dijk bij de RWZI. Zo’n startsubsidie is ook gereserveerd voor het uitwerken van een idee over een zwemstrandje plus aanlegkade bij het Damsterdiep tegenover het dorpshuis. Er is ook is een substantieel bedrag toegekend aan dorpshuis ‘De Leeuw’ als bijdrage in de verbouwplannen. In Woltersum is een bedrag van 62.000 euro toegekend aan acht initiatieven.  Zo krijgt Dorpshuis “De Bongerd” een bijdrage om de verbouwing en renovatie te realiseren; de begrafenisvereniging kan het kerkhof opknappen; de vereniging voor volksvermaken uit Woltersum heeft een nieuwe geluidsinstallatie; de ijsbaanvereniging heeft een nieuw clubhuis; er komt een boek van de huidige inwoners; de peuterspeelzaal in Woltersum werd financieel ondersteund en de sportvereniging heeft een nieuwe grasmaaier. Met name de Dorps-/Schoolbus werd door heel veel dorpsbewoners genoemd om in aanmerking te laten komen voor een financiële bijdrage. De bus is er gekomen en is een groot succes. Dagelijks worden er kinderen uit omliggende gebieden en dorpen opgehaald om in Woltersum naar school te gaan.