Leekstermeer Wandeltocht: opbrengst naar Stichting Leergeld

Leek -  De Rotaryclub Groningen-West houdt op 28 mei de elfde Leekstermeer Wandeltocht door het Gronings en Drents landschap.

Ook dit jaar zijn er weer vier wandelroutes uitgezet van respectievelijk 7,5, 17,5, 25 en 40 kilometer. Bij start en finish en langs de routes zullen de wandelaars muzikaal worden onthaald. Hapjes en drankjes ontbreken uiteraard niet... Het goede doel 2016 De opbrengst van de Leekstermeer Wandeltocht gaat dit jaar naar de Stichting Leergeld Westerkwartier. Deze stichting werd in 2013 opgericht als afdeling van de Landelijke Stichting Leergeld. Doel van deze stichting is kinderen te helpen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar. De stichting biedt een vangnet voor deze jeugd die het vaak door sociale omstandigheden minder heeft getroffen. Stichting Leergeld spant zich in zodat de kinderen kunnen blijven meedoen aan allerlei sociale en culturele activiteiten. Een netwerk van vrijwilligers zorgt er voor dat gelden terecht komen daar waar het nodig is. Er zijn goede contacten met de scholen en sportverenigingen in de regio. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leergeld.nl. De Rotaryclub Groningen-West hoopt dat ook dit jaar weer meer dan 1000 lopers voor het goede doel gaan wandelen. De inschrijving is inmiddels begonnen. Voor meer informatie over de wandeltocht en het goede doel zie de website www.lmwt.nl.