College geeft ondernemers meer tijd voor uitwerken idee Boogplein Winsum

WINSUM - Het college van de gemeente Winsum gaat de raad voorstellen om twee ondernemers uit de gemeente extra tijd te geven om hun idee voor het Boogplein nader uit te werken.

Daarnaast is er een visie voor een kleinschalige ontwikkeling uitgewerkt, die ter kennisname aan de raad wordt aangeboden. De initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema zijn in gesprek met een aantal partijen die interesse hebben getoond in vestiging op het Boogplein. Dat initiatief is genomen nadat eerder bekend werd dat het aantrekken van één grootschalige publiekstrekker niet is gelukt. Deze gesprekken zijn inmiddels zover gevorderd, dat het college van mening is dat Wierenga en Sennema de tijd gegund moet worden om hun initiatief verder te ontwikkelen. Ook is het college van mening dat het initiatief van beiden past in de visie van de gemeente voor de ontwikkeling van het centrum van Winsum. Het college stelt voor dat de initiatiefnemers tot 1 september de tijd krijgen om de haalbaarheid nader te beoordelen. Mocht het initiatief niet haalbaar blijken dan wordt er aan de hand van de visie voor een gefaseerde kleinschalige ontwikkeling verder gewerkt. Deze visie is gereed en wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.