Overgrote deel medewerkers en cliënten failliete TSN Thuiszorg onder dak

BEDUM - Bijna alle 1105 inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) die4 huishoudelijke ondersteuning van het failliete TSN Thuiszorg ontvingen hebben tijdig een keuze gemaakt voor een andere aanbieder van huishoudelijke ondersteuning.

De BMWEDAL gemeenten hebben de volgende aanbieders van huishoudelijke hulp: Beter Thuis Wonen, Tzorg en 't Gerack. Die laatste richt zich alleen op de gemeenten Eemsmond, Loppersum, Winsum. Van de 243 medewerkers die voor TSN Thuiszorg in deze regio werkten, vonden er 213 een nieuwe baan bij een andere aanbieder. Onduidelijk is of de overige dertig medewerkers een baan hebben gevonden of dat ze een andere keuze hebben gemaakt. Dat blijkt uit een telling die eind april plaatsvond bij de gemeenten. Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl zegt namens de zeven gemeenten opgelucht te zijn met het behaalde resultaat. ,,Er is veel gebeurd. Zowel de gemeenten, als de zorgaanbieders in de regio hebben een grote inspanning geleverd om alle cliënten opnieuw goede hulp te geven.” TSN Thuiszorg leverde, na de aankondiging van haar faillissement, nog tot 25 april huishoudelijke ondersteuning. Daarna zouden andere aanbieders dit overnemen. De gemeente Delfzijl heeft TSN cliënten destijds per brief gevraagd voor die datum een keuze voor een andere aanbieder te maken. TSN cliënten zijn daarnaast in BWMEDAL verband uitgenodigd voor twee informatiemarkten die hen kon helpen om een keuze te maken. Op die informatiemarkten was het daarnaast mogelijk voor TSN medewerkers om zich te oriënteren op een nieuwe werkgever.