Brandweer Eemsmond in tijdelijke kazerne Uithuizen

UITHUIZEN - De blusgroepen van Usquert en Uithuizermeeden worden op korte termijn samengevoegd op een tijdelijke locatie in Uithuizen.

Enige tijd geleden is besloten ze samen te voegen en onder te brengen in een nog te bouwen nieuwe brandweerkazerne in Uithuizen. Het zoeken naar een geschikte locatie hiervoor is nog gaande. Met het tijdelijke onderkomen aan de Nijverheidsweg 16 in Uithuizen bij het huidige transportbedrijf Klip Transport kan de brandweer de paraatheid borgen en blijven voorzien in adequate brandweerzorg. De onderhandelingen met de eigenaar zijn afgerond. Het is de bedoeling dat de brandweer voor de zomervakantie 2016 de tijdelijke huisvesting gaat betrekken. Voor de tijdelijke komst van de brandweer aan de Nijverheidsweg in Uithuizen moet nog wel de formele vergunningsprocedure doorlopen worden.