Verbetering N361 met Fietsroute Plus en herkenbare dorpskernen

WINSUM - Er komt een Fietsroute Plus langs het spoor tussen Groningen en Winsum. Adorp en Sauwerd worden beter herkenbaar als dorpskern door een nieuwe inrichting.

De provinciale weg tussen Groningen en Winsum krijgt over de gehele lengte stil asfalt. In Adorp en Sauwerd komt een combinatie van stil en reflecterend asfalt. Deze plannen voor de N361 hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld. Met de plannen wil de provincie de veiligheid en leefbaarheid op de N361 verbeteren. Nu is de N361 één van de onveiligste provinciale wegen van Groningen. De aanpak van de weg gaat ongeveer 14 miljoen euro kosten. Het fietspad komt te liggen ten westen van het spoor. Bij de Oude Weg sluit het fietspad weer aan op de N361. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Leek, Haren en wellicht Assen. Adorp en Sauwerd worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De leefbaarheid wordt verbeterd door de oversteken te verbeteren, het geluid van de weg te verminderen en de dorpsharten meer herkenbaar te maken. Hiervoor wordt de weg opnieuw ingericht, waardoor deze er smaller uitziet. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer minder hard rijdt en meer rekening houdt met de omgeving. Kruisingen in de dorpskernen worden verbeterd. Zo komt er bij de Stationsstraat in Sauwerd een rotonde. Ook komt er meer groen in de dorpskernen. In Adorp en Sauwerd wordt mogelijk een combinatie van stil, duurzaam en reflecterend asfalt aangelegd. Op dit moment wordt op N980 tussen Oldekerk en Sebaldeburen hiervoor een proefstuk aangelegd. Als de proef werkt, wordt dit in Adorp en Sauwerd ook toegepast. De doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg tussen Groningen en Winsum worden verbeterd door het aantal zijwegen dat op de provinciale weg aansluit te verminderen. De kruisingen met zijwegen en de erfaansluitingen die overblijven worden beter herkenbaar en veiliger gemaakt. Langs de N361 komt ribbelmarkering, die automobilisten erop attendeert dat ze de berm raken. Op de hele weg wordt stil asfalt aangelegd om het weggeluid te verminderen. De verbetering van de N361 wordt betaald uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.