Kerk Klein Wetsinge Beste Gebouw van het jaar

Winsum - Het kerkje Klein Wetsinge is verkozen tot BNA Beste Gebouw van het jaar in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie.

Uit de vele inzendingen werden drie heel verschillende kandidaten genomineerd, maar uiteindelijk sleepte Klein Wetsinge deze architectuurprijs in de wacht. De jury toonde zich zeer te spreken over de zorgvuldige ingreep van Jelle de Jong architekten (Lemmer) waarbij de oorspronkelijke kwaliteit van de ruimte is behouden. Maar ook de kracht van opdrachtgever Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) werd geprezen. Uit het juryrapport: ‘Wat te doen met de vele leegstaande kerken in Nederland? Redden van de sloop en restaureren is een ding, maar hoe krijg je de exploitatie van zo’n gebouw rond? De herbestemming van het kerkje van Klein Wetsinge uit 1860 (rijksmonument) tot een multifunctioneel buurtcentrum met horecavoorziening is een fantastisch voorbeeld van hoe je, met behoud van de culturele waarde, een nieuwe maatschappelijke invulling kunt geven aan zo’n gebouw. Met de route naar boven, langs het uurwerk, via de passage door de kap naar een nieuw geconstrueerde uitkijkcabine, is een spannend element aan het gebouw toegevoegd, dat de landschappelijke kwaliteit van de plek ervaarbaar maakt. Het zoeken naar de juiste architect en exploitant voor dit gebouw, het betrekken van lokale landbouwers die streekproducten aan de keuken leveren, de manier waarop het programma tot op de vierkante centimeter in het gebouw gepuzzeld is – dit is een project waaruit niet alleen de meerwaarde van ontwerp, maar vooral ook de kracht van opdrachtgeverschap spreekt.’ De andere genomineerden waren: De Hallen Amsterdam en het Noorderparkbad in Amsterdam.