De Kop van Noord naam gasfabrieklocatie Bedum

BEDUM - De Kop van Noord is de naam van de nieuwe woningbouwlocatie in Bedum. Op het terrein waar vroeger de gemeentelijke gasfabriek stond, verrijzen op termijn in totaal negen vrijstaande en half-vrijstaande woningen.

De belangstelling daarvoor lijkt bij voorbaat groot. Aanvankelijk had woningstichting Wierden en Borgen de locatie tussen Boterdiep WZ en de Wilhelminalaan op het oog. Er zou een appartementencomplex komen. De stichting haakte echter af. Daarop besloot de gemeente de exploitatie van het braakliggende terrein zelf in de hand te nemen. Met De Kop van Noord als resultaat. Wethouder Johannes de Vries van ruimtelijke ordening: “Een prachtige plek om te wonen, natuurlijk. Met een perfecte ontsluiting en zo ongeveer aan het Boterdiep.” Vorige week hield de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. “Een flink oploop”, zegt De Vries. “Er bleek grote animo voor wonen op die unieke locatie.” Kopers van een kavel moeten rekening houden met een aantal beperkingen. De grond is gesaneerd en daarom is het gebruik van geschroefde funderingspalen weliswaar toegestaan maar vereist extra toezicht. “Met zulke palen wordt vervuilde grond naar boven gestuwd. De afvoer daarvan vereist aandacht. Overigens zijn de kosten daarvan voor de gemeente”, zegt de wethouder. Ook moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een gastransportstation en een gasleiding, die parallel aan de Wilhelminalaan loopt. “Maar die beperkingen zijn prima te overzien”, stelt De Vries. “Er staat ook wat tegenover: we staan andere bouwmaterialen, hout bijvoorbeeld, en andere bouwmethodes toe. Hiermee spelen we in op de vraag naar aardbevingsbestendiger bouwen. Zo bieden we de kopers meer speelruimte.” Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden bij de gemeente. De verkoop van de kavels start later dit jaar, na vaststelling van het bestemmingsplan. Kenders Bouw uit Bedum realiseert er vier half-vrijstaande woningen. De naam van het plan verwijst naar de ligging van de locatie, met een knipoog naar een wijk van Rotterdam: Kop van Zuid. Zo heet een nieuw stadsdeel op de zuidoever van de Nieuwe Maas, tegenover het stadscentrum.