Gemeente Ten Boer samen met Groningen en Haren

TEN BOER - Uit de verkenning van een nieuwe gemeenteGroningen, Haren en Ten Boer, komt een beeld naar voren van een krachtige bestuurlijke eenheid, die één verrijkte, dynamische agenda kan realiseren voor Stad en Ommeland.

Deze gemeente is financieel robuust en beschikt over de organisatiekracht om burgerkracht te faciliteren, sociale cohesie te stimuleren en maatwerk te leveren op diverse schaalniveaus. De versterkte positie in Noord-Nederland, landelijk en internationaal, geeft deze gemeente een uitstekende uitgangspositie om haar economische en ruimtelijke ambities te realiseren en de belangen van haar 228.000 inwoners te behartigen. In aanvulling op het schetsen van een gezamenlijk toekomstperspectief hebben de betrokken gemeenten ook een aantal onderwerpen en uitdagingen benoemd die bij een vervolg van het herindelingstraject nader uitgewerkt moeten worden. Deze gezamenlijke agenda kan een plaats krijgen in een gezamenlijke traject op weg naar één nieuwe gemeenteper 1 januari 2019. Deze maand beslissen de drie gemeentes, inclusief Meerstad, over de voorgenomen herindeling. In Haren wordt ook nog overwogen om geheel zelfstandig te blijven