CDA en VVD in coalitie Winsum

WINSUM - De gemeente Winsum heeft heeft een nieuwe coalitie die kan steunen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Nadat ChristenUnie, GroenLinks en D66 het vertrouwen in Gemeentebelangen hadden opgezegd zijn deze partijen in gesprek gegaan met de andere partijen in de gemeenteraad. Op basis daarvan treden het CDA en de VVD nu toe tot de coalitie. De PvdA treedt niet toe tot de nieuwe coalitie, maar met deze partij zijn er wel afspraken gemaakt over een aantal belangrijke onderwerpen. Deze zijn in een apart afsprakendocument opgetekend. De nieuwe coalitie heeft het bestaande coalitieakkoord herschreven en geactualiseerd. De nieuwe titel luidt: ‘Samen aan de slag!’. Deze titel sluit aan bij de opdracht die de nieuwe coalitie voor zich ziet. Er is de afgelopen jaren veel aan beleidsvoorbereiding gedaan en een aantal grote projecten zijn inmiddels zover uitgewerkt dat ze vragen om besluiten en uitwerking. De ambities liggen hoog. De grootste hiervan zijn de ontwikkeling van een Kindcentrum in Winsum, geïntegreerd met zorginstelling De Hoven, de ontwikkeling van een nieuw sportpark in Winsum West en de invulling van het Boogplein in relatie tot de ontwikkeling van het centrum. CDA, VVD en D66 zijn in onderling overleg op zoek naar een nieuwe wethouder die samen met de zittende wethouders, Harmannus Blok en Marc Verschuren en burgemeester Rinus Michels aan de slag zal gaan om de ambities te verwezenlijken. Dit zal een wethouder ‘van buiten’ worden die voldoende bestuurlijke ervaring en deskundigheid mee brengt en past in het team. Het nieuwe coalitieakkoord en de bestuursafspraken zullen in de raadsvergadering van aanstaande dinsdag worden besproken.