Werkeiland TenneT kans voor Eemshaven

EEMSHAVEN - TenneT heeft vrijdag haar visie op de ontwikkeling van een grootschalig energiesysteem op de Noordzee gepresenteerd.

Groningen Seaports ziet hierin kansen voor zowel de korte als lange termijn voor haar havens, in het bijzonder de Eemshaven als schakelpunt voor de offshore windindustrie. Een samenwerking met de Duitse overbuur Emden ligt daarbij voor de hand. Centraal in TenneT’s visie staat een kunstmatig aangelegd werkeiland waarop offshore windparken worden aangesloten. Hiermee ontstaat een Noordzee infrastructuur waar ook omliggende landen van kunnen profiteren en een betere uitwisseling van groene stroom. Duurzame energie wordt zo in volle potentie benut en tegen lagere kosten. Dit betekent dat er een nog meer integrale aanpak binnen Europees verband tot stand komt, hetgeen Groningen Seaports toejuicht. Directeur Harm Post van het havenbedrijf: “Een belangrijk element bij de verdere verduurzaming van het Europees elektriciteitsgebruik is het omlaag brengen van de kosten. Het Nederlandse kabinet mikt op een reductie van 40% waarbij TenneT een belangrijke rol heeft. Een dergelijk werkeiland in internationaal verband helpt bij het omlaag brengen van die kosten. Het zou daarnaast bij tal van Duitse windparken in de kosten schelen ook de kabels te mogen aanlanden op het Nederlandse vasteland om vervolgens via TenneT ’s stroomsnelwegen in Nederland én Duitsland de duurzame elektriciteit naar huishoudens en bedrijven te transporteren. Nu al maken Duitse bedrijven gebruik van de Eemshaven omdat het simpelweg de kortste route is naar Duitse parken, er is expertise vanuit het aanwezige bedrijfsleven en de haven is goed bereikbaar. Bij de ambitieuze visie van TenneT past ook een plan van aanpak voor het toeleveren van zeer lange kabels en de productie van windturbines. Denk dan aan kabelfabrieken en grootschalige productiehallen of assemblage terreinen. Onze havens, zowel Emden als de Eemshaven, kunnen hierin uitermate goed faciliteren en als springplank fungeren naar een dergelijk werkeiland” .